Met Regis’t® borgt u de juiste uitvoering van al uw organisatieprocessen, ongeacht of het gaat over veiligheid, gezondheid en welzijn, milieu- en/of kwaliteitszorg dan wel over het aansturen en bewaken van uw administratieve processen.

Met Cross Approach® creëert en beheert u eenvoudig al uw documenten zoals (KAM) handboeken, procedures en instructies. Wilt u uw medewerkers 24/7 ongeacht plaats toegang geven tot specifieke documenten uit uw managementsysteem? Dan is Cross Approach® voor u de oplossing!

Easy Compliancy is dé oplossing voor compliancy. U creëert en beheert eenvoudig op basis van vraag en antwoord uw handboeken om compliant te zijn met bijvoorbeeld VCA, AVG, ISO, Wet-poortwachter, legionellabeheersing, (brand)veiligheid en BHV.