Met Cross Approach® creëert en beheert u eenvoudig al uw documenten zoals (KAM) handboeken, procedures en instructies. Wilt u uw medewerkers 24/7 ongeacht plaats toegang geven tot specifieke documenten uit uw managementsysteem? Dan is Cross Approach® voor u de oplossing!

KMO Consult is uw partner in Kwaliteit, Milieu, Arbo en Veiligheid! Al meer dan 15 jaar adviseren en begeleiden wij bedrijven bij het opzetten, implementeren, verbeteren en laten certificeren van managementsystemen.

Easy Compliancy is dé oplossing voor compliancy. U creëert en beheert eenvoudig op basis van vraag en antwoord uw handboeken om compliant te zijn met bijvoorbeeld VCA, AVG, ISO, Wet-poortwachter, legionellabeheersing, (brand)veiligheid en BHV.

 

Met Regis’t® borgt u de juiste uitvoering van al uw organisatieprocessen, ongeacht of het gaat over veiligheid, gezondheid en welzijn, milieu- en/of kwaliteitszorg dan wel over het aansturen en bewaken van uw administratieve processen.